Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 08.12.2018 17:00:57 

Jak na to

 

Jak na to?

Přiznání titulu Český šampion

Zašlete nebo osobně doneste na CMKU:
- originál pp nebo jeho kopii a originál výstavní přílohy
- originál kartiček dokladujících získání čekatelství CAC
- nejméně od dvou rozhodčích
- nejméně ve dvou výstavních sezónách
- 4x CAC(nejméně 2x z mezinárodní výstavy)

Přiznání titulu Český junior šampion

Zašlete nebo osobně doneste na CMKU:
- originál PP nebo jeho kopii a originál výstavní přílohy
- originál kartiček dokladujících získání čekatelství
- od dvou rozhodčích
- 3x CAJC nebo 2x CAJC a 1x CAC (získaný do věku 24 měsíců)
- použitý CAC nemůže již být podkladem pro získání titulu Český šampion

Přiznání titulu Český veterán šampion

Zašlete nebo osobně doneste na CMKU:
- originál PP nebo jeho kopii a originál výstavní přílohy
- originály posudků s oceněním 3x výborný 1 ve třídě veteránů, z toho min. 1x na MVP
- nejméně od dvou rozhodčích
- pouze z výstav konaných v ČR od roku 2005

Přiznání titulu Interchampion

Zašlete nebo osobně doneste na CMKU:
- kopii průkazu původu
- kopie potvrzení o čekatelství CACIB, kterými FCI potvrzuje, že navržený CACIB byl přiznán
- CACIBy musí být získány nejméně v rozmezí 1 rok a 1 den
- 4x CACIB od tří rozhodčích ze tří států

Přiznání titulu "Klubový šampion mladých"

Každému psovi/feně, který je vystaven na speciální nebo klubové výstavě Lvíček klubu je dána možnost získat titul "Klubový šampion mladých" při splnění těchto podmínek:

1. Musí se min. 3x stát vítězem třídy mladých s nejvyšším na výstavě ve třídě udělovaným titulem -CAJC.
2. Musí se min. 1x stát vítězem třídy mladých na speciální nebo klubové výstavě Lvíček klubu, kde se zadává čekatelství Klubového šampiona mladých - ČKŠM.
3. Další dvě čekatelství na titul mohou být získána na mezinárodních a národních výstavách v ČR.
4. Tato čekatelství musí být získána min. od dvou rozhodčích.
5. Titul "Klubový šampion mladých" uděluje Lvíček klub ČR na základě právoplatných dokladů předložených majitelem psa. T.j. originály potvrzení z výstav (kartičky CAJC, ČKŠM), kde byla čekatelství udělena a písemné žádosti majitele.
6. Získaný titul neopravňuje k zařazení do třídy vítězů nebo šampionů, ale zapisuje se do PP jedince.
7. Majitel psa musí být členem Lvíček klubu ČR.

Platnost této směrnice od r.1996

Přiznání titulu "Klubový šampion"

1. Získat 3x čekatelství Klubového šampiona -ČKŠ, které se zadává na speciálních a klubových výstavách Lvíček klubu.
2. Příslušný počet čekatelství musí získat min.od dvou rozhodčích.
3. Titul uděluje Lvíček klub na základě právoplatných dokladů předložených majitelem psa. T.j. potvrzení z výstav (kartičky ČKŠ), kde byla čekatelství udělena a žádosti majitele.
4. Získaný titul opravňuje k zařazení psa do třídy šampionů na klubových a speciálních výstavách pořádaných Lvíček klubem.Zapisuje se do PP.
5. Majitel musí být členem Lvíček klubu ČR.

Platnost této směrnice od 7.7.1996

Přiznání titulu "Klubový grand šampion"

Pes/fena musí být držitelem titulu Klubový šampion (3x ČKŠ) a získat znovu 3x ČKŠ alespoň od dvou rozhodčích. K žádosti doložit originály kartiček ČKŠ, posudkových listů, kopie diplomu Klub. šampion a PP na zapsání titulu. Titul potvrdí na požádání hlavní poradkyně klubu. Poplatek za vystavení diplomu 200,- Kč.

Platí od 1.1.2006

 

Jak získat vývozní průkaz původu?

Pošlete nebo přineste na CMKU osobně originál průkazu původu vyváženého psa s uvedeným jménem a adresou nového majitele. Chovatel může vyvézt libovolný počet vlastních odchovů. V jiných případech platí pravidlo - pouze 1 pes ročně.

Jak získat mezinárodně chráněný název chovatelské stanice?

Stáhněte si a vytiskněte formulář na www.cmku.cz. Čitelně vyplněný formulář s navrhovanými názvy zašlete na adresu ČMKU (najdete ji v hlavičce těchto stránek). Přijetí elektronického dokumentu dosud není možné. Přiznání mezinárodně chráněného názvu se vyřizuje nejprve na ČMKU - porovnání s rejstříkem spravovaným ČMKU a potom na FCI. Počítejte s dobou vyřízení minimálně 3 měsíce.

Majitelem mezinárodně chráněného názvu chovatelské stanice může být pouze jedna právně způsobilá osoba s trvalým bydlištěm v ČR, tedy ne manželé nebo dítě do 18 let. Název není vázán na určité plemeno psa, proto jej volte s ohledem na možnou změnu chovaného plemene v budoucnosti. Podrobnosti viz příslušná směrnice ČMKU. Poplatek činí 1500,- Kč + poštovné (cena vč. DPH 1785,- Kč + 83,- Kč poštovné). Osobní převzetí je možné po předchozí telefonické dohodě v úřední dny.

TOPlist