Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 08.12.2018 17:00:57 

Začátečníkům
Začátečníkům ...
Patříte-li mezi ty majitele, kteří vlastní poprvé lvíčka a uvažujete o tom, že budete svého svěřence v budoucnu využívat v chovu a vystavovat na výstavách, pak je tato stránka určena právě Vám.
KDY ZAČÍT?
Výstavy:
Nejmladší věková třída pro účast psa na výstavě jsou 4.měsíce (tř.štěňat),od  6. měsíců (třída dorostu), první věková třída s možným ziskem titulu je otevřena od 9. měsíců (třída mladých). Více viz. "Výstavy psů"
Pokud se rozhodnete účastnit se se svým psíkem některé z výstav, ať už je to na popud chovatele, s úmyslem splnit jednu z podmínek pro chovnost či pouze pro vlastní potěšení, přinášíme Vám několik praktických informací, které Vám mohou pomoci zajistit její hladký průběh.

Přehled výstav
Přehled výstav na každý kalendářní rok naleznete buď na stránkách ČMKU nebo na stránkách klubu, v sekci Kalendář akcí.

Propozice a přihlášky
Výstav se mohou zúčastnit všichni psi s platným průkazem původu F.C.I., kteří jsou zapsáni v plemenných knihách ČR nebo (jsou-li v majetku cizích státních příslušníků) v uznaných plemenných knihách F.C.I.. Zažádat o přihlášku a propozice na danou výstavu je možno u pořadatelů konkrétní výstavy a to telefonicky, mailem, faxem nebo poštou. Kontakty na pořadatele jednotlivých výstav naleznete v přehledu výstav (viz. výše). Každá výstava má zpravidla dva termíny uzávěrky pro přijetí přihlášek. První termín uzávěrky je přibližně dva měsíce před datem konání výstavy (nižší výstavní poplatek) a druhá zhruba 5 týdnů před konáním výstavy (vyšší výstavní poplatek). Pro rozlišení první a druhé uzávěrky rozhoduje datum poštovního razítka na obálce se zaslanou přihláškou.

Ke kompletně vyplněné přihlášce je nutné VŽDY přiložit i čitelnou fotokopii průkazu původu Vašeho psa a kopii ústřižku složenky o zaplacení výstavního poplatku. Přihlášky je možno zaslat poštou a někdy i  mailem.
Přibližně 10 dnů před termínem výstavy poštou obdržíte potvrzení o přijetí Vašeho psa na výstavu tzv. Vstupní list. V něm je uvedeno pod kterým číslem je Váš pes zařazen ve výstavním katalogu, případně číslo kruhu, ve kterém proběhne posouzení Vašeho psa.

Příprava psa na výstavu
Výstava psů je především soutěž krásy. Proto by Váš pes měl být dobře připraven zejména po této stránce. Rozhodující je kvalita srsti a celková tělesná kondice. Psy na výstavách předvádíme zcela zdravé a pokud možno v ideální kondici tzn. ani příliš tlusté, ani příliš hubené. Srst musí být čistá a bez vnějších parazitů. Doporučujeme psa vykoupat těsně před výstavou, stříhat můžeme několik dní předem. Nezapomínejte ani na čistotu uší (na některých výstavách se kontrolují i tetovací čísla) a zubů Vašeho miláčka.

Účast na výstavě však klade na psa také značné nároky psychické, proto je velmi rozumné, pokud je pes na výstavu připraven i po této stránce již z domova. Výstava představuje pro psa (zvlášť účastní-li se jí poprvé) poměrně stresující prostředí a tak nemá valného významu učit psa výstavním manýrům až na místě. Pro úspěšnou účast na výstavě bude důležité, aby Váš pes uměl běhat u Vaší levé nohy, dokázal vydržet v klidu ve výstavní pozici, nechal si v klidu cizím člověkem zkontrolovat chrup a změřit výšku. Neovladatelný pes, který nedokáže ani chvíli postát v klidu, chová se nevyzpytatelně vůči cizím osobám nebo psům, by neměl na výstavu raději chodit.

Posuzování psů
Na výstavách se podrobně hodnotí exteriér psa zkušenými a kvalifikovanými rozhodčími pro dané plemeno. Ti posuzují především to, nakolik se jednotliví psi přibližují standardu svého plemene, tzn. zda ve všech parametrech a proporcích vystihují podobu plemena, které zastupují. Posouzení psů probíhá ve výstavních kruzích označených čísly. Psi nastupují do kruhu podle jednotlivých tříd a jsou svoláváni nikoliv podle jmen, ale podle čísel, pod kterými jsou uvedeni ve výstavním katalogu (každý vystavovatel obdrží katalog při vstupu na výstavu zdarma). Na našich výstavách se obvykle nejprve posuzuje nejmladší věková třída – třída štěňat,dorostu, končí se třídou veteránů, do výstavního kruhu nastupují nejdříve psi, pak feny.
Před samotným posuzováním si vystavovatel musí, pro lepší identifikaci v kruhu, upevnit číslo psa (obdrží s katalogem nebo v kruhu u zapisovatelek před zahájením posuzování) na viditelné místo svého oblečení (zpravidla levá strana).

Rozhodčí si obvykle nechá nastoupit všechny psy přihlášené do dané třídy . Dále probíhá posouzení psa v pohybu. Zde je dlužno říci, že spousta začátečníků dělá velkou chybu v tom, že svého psa prezentují v kroku, pomalou chůzí, což je pro psa nejméně přirozený pohyb, který může někdy hodnocení psa značně zkreslit. Mechaniku pohybu psa může rozhodčí objektivně posoudit pouze v klusu. Psi se dále hodnotí v tzv. výstavním postoji, kde je žádoucí, aby pes vydržel v klidu stát i několik minut, po dobu, než ho rozhodčí podrobně ohodnotí a nadiktuje posudek zapisovatelkám. Ve výstavním postoji stojí pes bokem k rozhodčímu, má mít přirozeně zvednutou hlavu (tak, jako by ho zaujal nějaký objekt v dálce), končetiny mají být postaveny rovně,ocas by měl být nesen v oblouku na hřbetem (ne stažený pod břichem) (vystavovatel může rukou ocas přidržet do žádané pozice) ..
Každý posouzený pes si z kruhu odnese písemný posudek s výsledným oceněním, diplom a oceňovací stužku. Pokud budete mít štěstí a Váš pes ve své třídě nějaký titul obdrží, je pravděpodobné, že budete do kruhu voláni později ještě jednou, soutěžit o další tituly. Zda tomu bude skutečně tak se informujte u vedoucího kruhu. Vystavovatel je povinen zkontrolovat si, zda byl psovi proveden zápis o výsledku posouzení do jeho průkazu původu. Pokud se tyto výsledky v kruhu nezapisují, je nutné vyhledat výstavní kancelář, kde Vám zápis provedou. Vystavovatel naopak není povinen nechat si provést zápis o výsledku posuzování do PP svého psa (zejména v případě výrazně horšího, než očekávaného výsledku).

Co vzít s sebou?
S sebou na výstavu si nezapomeňte vzít především: průkaz původu psa, očkovací průkaz s platným očkováním proti vzteklině a Vstupní list, kterým se prokážete u vchodu na výstavu. Doporučujeme také přibalit speciální výstavní vodítko (tenké vodítko i obojek v jednom – k dostání v chovatelských potřebách nebo přímo na výstavě), misku a vodu pro psa, deku, na které bude moct Váš pes odpočívat během dlouhých minut nebo i hodin čekání a vhodný psí pamlsek, kterým můžete svého psa motivovat k odpovídajícímu chování v kruhu.


Doporučená literatura k technikám vystavování:

Elke Peperová: Vychováváme šampiona

Všem budoucím vystavovatelům doporučujeme nejprve podrobně prostudovat Výstavní řád ČMKU, kde najdete mnoho podrobných informací k průběhu výstav, účasti na výstavách, zadávání titulů a k právům a povinnostem vystavovatele.

Zde nyní shrnujeme několik základních informací týkajících se výstav.

Rozdělení výstav podle místa uspořádání a rozsahu:
-oblastní a krajské
- speciální
- klubové
- národní
- mezinárodní

Rozdělení psů do tříd podle věku a udílení titulů ve třídách:
Třída štěňat -  pro psy a feny od 4.-6. měsíců věku (tituly se nezadávají)

Třída dorostu - pro psy a feny od 6. – 9. měsíců věku (tituly se nezadávají)

Třída mladých – pro psy a feny od 9. – 18. měsíců (vítěznému psovi a feně se zadává titul CAJC)

Mezitřída – pro psy a feny od 15. – 24. měsíců (vítěznému psovi a feně se zadává titul CAC)

Třída otevřená – pro psy a feny od 15. měsíců věku výše (vítězům se zadává titul CAC)

Třída pracovní – pro psy a feny od 15. měsíců věku, kteří doloží pracovní certifikát o vykonané zkoušce z výkonu (vítězům se zadává titul CAC)

Třída šampionů (vítězů) – pro psy a feny starší 15. měsíců, kteří doloží potvrzení o přiznání šampionátu krásy (vítězům se zadává titul CAC)

Třída veteránů – pro psy a feny starší 8 let (tituly se nezadávají)


Známky z hodnocení exteriéru psů:

Třída dorostu:
velmi nadějný (VN) – stužka žlutá
nadějný (N) – stužka bílá

Ostatní třídy:
výborná (V) – stužka modrá
velmi dobrá (VD) – stužka červená
dobrá (D) – stužka zelená
dostatečná – stužka fialová

Pořadí:
U prvních čtyř psů v každé třídě se stanovuje také pořadí 1 – 4


Výstavní tituly:

Tituly, které se zadávají v kruhu při dopoledním posuzování:
CAJC – zadává se psovi a feně ve třídě mladých s oceněním V 1.

CAC a res. CAC – o tento titul soutěží psi a feny, kteří ve třídách otevřené, mezitřídě, pracovní a šampionů obdrželi známku V1 a V2

CACIB a res. CACIB - zadává se pouze na mezinárodních výstavách a o tento titul soutěží zvlášť psi a feny, kteří ve třídách otevřené, mezitřídě, pracovní a šampionů obdrželi známku V1 nebo V2.

Národní vítěz – zadává se psům i fenám každého plemene, pouze na vybraných výstavách. O titul soutěží psi i feny, kteří obdrží titul CAC ČR.

BOB (Best of Breed) – nejlepší jedinec plemene, zadává se psu nebo feně každého plemene. O titul soutěží psi i feny, kteří obdrželi tituly CAJC, CAC ČR (pouze na národních výstavách) nebo CACIB ( pouze na mezinárodních výstavách) a vítězové třídy veteránů s oceněním V1.

Pozn. Na národních výstavách se udělují tituly CAJC, CAC, res. CAC a BOB na mezinárodních se uděluje navíc titul CACIB a res. CACIB.

Tituly, které se zadávají v kruhu při odpoledním posuzování:
Nejlepší dorost pes/fena – zde nastupují zvlášť psi a zvlášť feny všech plemen, kteří obdrželi ve třídě dorostu známku VN 1.

Nejlepší mladý pes/fena – zde nastupují zvlášť psi a zvlášť feny všech plemen, kteří obdrželi ve třídě mladých titul CAJC.

Nejlepší veterán – nastupují psi a feny – veteráni všech plemen s oceněním V1

BIG (Best in Group) – nejlepší jedinec ve skupině, uděluje se vítěznému psovi nebo feně ze všech s titulem BOB, kteří patří do stejné skupiny plemen psů (ohaři patří do VII. skupiny)

BOD (Best of Day) – nejlepší jedinec výstavního dne, vybírá se ze všech s titulem BIG.

BIS (Best in Show) – nejlepší jedinec celé výstavy, vybírá se z nejlepších jedinců jednotlivých výstavních dnů tzn. z těch, kteří obdrželi titul BOD.

CHOV
Co byste měli udělat Vy:
- založit chovatelskou stanici (pouze pokud vlastníte fenu), a to s dostatečným předstihem, protože její vyřízení trvá až 3 měsíce.
- přihlásit se za člena našeho klubu a mít řádně zaplacený členský poplatek na daný rok.
- absolvovat se psem výstavu a bonitaci s požadovaným výsledkem

Majitelům fen dále doporučujeme:
- zaslat žádost o vystavení krycího listu poradci chovu s doloženým dokladem o zaplacení poplatku společně s ostatními dokumenty; psy ke krytí si můžete navrhnout sami nebo Vám je poradce chovu vybere sám; vystavený krycí list platí 1 rok, proto jej můžete použít i později


- vytvořit si kupní smlouvu , která je dnes už standardní chovatelskou nezbytností při pozdějším prodeji štěňat a která Vám do budoucna poskytne přehled o počtu, jménech a majitelích Vašich štěňat.

Majitelům psů pak dále doporučujeme:- vytvořit si smlouvu o úhradě za krytí, která Vám zajistí, že poplatek za krytí od majitele chovné feny opravdu dostanete a která Vám navíc poskytne do budoucna přehled o tom, kolik a jaké feny Váš pes kryl.

Nepodceňujte prosím význam takovýchto smluv v kynologii. V praxi jsou již běžné a mnohokrát se velmi osvědčily. A každý právník Vám potvrdí staré dobré pravidlo, že co je psáno, to je dáno, a že ústní dohody jsou mnohdy neprůkazné. Určitě stojí za to, si obdobné smlouvy opatřit. Mohou Vám v budoucnu ušetřit peníze, nervy i Váš čas.


Doporučená literatura pro začínající chovatele:

Vladimíra Tichá: Malá škola pro chovatele psůNáležitosti NEZBYTNÉ pro vystavení krycích listů:
1.) fotokopie dokladu o zaplacení poplatku za jejich vystavení
2.) jména vybraných krycích psů
3.) jméno feny, která má být kryta
TOPlist